Våde baner

Hej

Det er ved tilsyn i dag vurderet at banerne kan genåbnes. Det skal understreges at der ikke er ført tilsyn på ALLE kommunens baner.
Det er derfor op til den enkelte klub at vurdere om deres baner er egnede til boldspil. Det er stadig meget vådt på dele af flere anlæg. Så vær god til at anvend de tørre arealer og flyt eventuelt opvarmning udenfor stregerne.

 

Alt spil og eventuelle skader på banerne foregår på klubbens ansvar.

 

Klipning af banerne er genoptaget. Det er kun de baner der er så tørre, at entreprenøren vurderer at deres maskiner ikke forårsager skader, som bliver klippet.
Et forsigtigt bud lyder dog på, at langt størstedelen af banerne er klippet inden weekenden. Dette afhænger selvfølgelig af de næste dages vejrlig.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller I ønsker en vurdering af banernes tilstand så kontakt undertegnede på:

 

Direkte Tlf.: 23 81 21 03

Mail: lasf-@-odense.dk

 

Med venlig Hilsen
Parkforvalter, Lasse Filsø