Odense Kommune understøtter ikke vanding af boldbaner

Hej alle

Se vedlagte pdf fra Odense Kommune, ang. vanding af baner.

Odense Kommune understøtter ikke vanding af boldbaner.

 

Venlig hilsen

Laila Krüger, Teamleder Oknygaard