Banerne er hermed lukket fra dags dato.

Kære alle

 

Vi er på grund af den ekstreme nedbørsmængde nødsaget til omgående at indstillet alt græsklipning.  

Banerne er hermed lukket fra dags dato.

Dette er aftalt med DBU-Fyn

Som klub skal i forholde jer således:

  • Henlægge kampafvikling til en kunstgræsbane, her kan Gitte Fahlen 6551 5317 være behjælpelig med tider på Hjallesebanen.
  • Henlægge kampafvikling til udebane, såfremt modstanderen har en bane der kan anvendes.
  • Kontakt DBU-Fyn, for evt. at  henlægge kampene til foråret

 

Når Odense Kommune lukker banerne, indebære det at klubberne ikke må benytte banerne til nogen form for aktivitet, herunder træning og kampafvikling.

Det er ikke tilladt for klubberne egenhændigt at iværksætte klipning eller andre opgaver på banearealerne.

 

Banerne er lukket indtil vi igen skriver ud til jer. Vi ser i første omgang situationen an på mandag d. 21. Vi skal nok holde jer orienteret.

Evt. spørgsmål rettes til undertegnede.

 

Venlig hilsen

Christina Hoff

Parkforvalter, Idrætsanlæg

Groundsman,  Teknisk Designer

 

Direkte Tlf.: 6551 2798

Cho-@-Odense.dk

 

Odense Kommune 

Fritid og Eliteidræt

Nørregade 36- 38

5000 Odense C